Honda Capa (GA) - 1998-2002

Honda Capa 1.5 16V 98 л.с. 4 АКПП
Honda Capa 1.5 16V 4WD 98 л.с. 4 АКПП