Honda Vamos (HJ1) - 2003-наст.вр.

Honda Vamos 0.7 46 л.с. 5 МКПП
Honda Vamos 0.7 4WD 46 л.с. 5 МКПП
Honda Vamos 0.7 4WD 53 л.с. 5 МКПП
Honda Vamos 0.7 T 64 л.с. 5 МКПП
Honda Vamos 0.7 T 4WD 64 л.с. 5 МКПП