Hyundai Santamo - 1999-2002

Hyundai Santamo 2.0 16V 139 л.с. 5 МКПП
Hyundai Santamo 2.0 16V 139 л.с. 4 АКПП
Hyundai Santamo 2.0 16V 4WD 139 л.с. 5 МКПП
Hyundai Santamo 2.0 16V 4WD 139 л.с. 4 АКПП