Hyundai Satellite - 1997-2000

Hyundai Satellite 2.4i 112 л.с. 5 МКПП 12.5 л./100 км.
Hyundai Satellite 2.4i 112 л.с. 4 АКПП 13.1 л./100 км.
Hyundai Satellite 2.4i 4x4 112 л.с. 5 МКПП 13.5 л./100 км.
Hyundai Satellite 2.5 TD 80 л.с. 5 МКПП 9.8 л./100 км.
Hyundai Satellite 2.5 TD 4x4 80 л.с. 5 МКПП 12.2 л./100 км.