Hyundai Stellar - 1984-1989

Hyundai Stellar 1.6 75 л.с. 5 МКПП 8.6 л./100 км.
Hyundai Stellar 1.6 75 л.с. 3 АКПП 9.4 л./100 км.
Hyundai Stellar 2.0 75 л.с. 5 МКПП 10.3 л./100 км.
Hyundai Stellar 2.0 75 л.с. 3 АКПП 10.3 л./100 км.