Mitsubishi Airtrek - 2001-2006

Mitsubishi Airtrek 2.0 126 л.с. 5 МКПП 9.1 л./100 км.
Mitsubishi Airtrek 2.0 4WD 126 л.с. 5 МКПП 9.1 л./100 км.
Mitsubishi Airtrek 2.0 Turbo 4WD 240 л.с. 5 АКПП
Mitsubishi Airtrek 2.4 133 л.с. 4 АКПП 9.1 л./100 км.
Mitsubishi Airtrek 2.4 160 л.с. 4 АКПП 8.8 л./100 км.
Mitsubishi Airtrek 2.4 4WD 133 л.с. 4 АКПП 9.6 л./100 км.
Mitsubishi Airtrek 2.4 4WD 160 л.с. 4 АКПП 9.1 л./100 км.
Mitsubishi Airtrek 2.4 GDI 139 л.с. 5 МКПП
Mitsubishi Airtrek 2.4 GDI 4WD 139 л.с. 5 МКПП