Toyota Chaser (X80) - 1988-1992

Toyota Chaser 1.8 105 л.с. 4 АКПП
Toyota Chaser 1.8 115 л.с. 4 АКПП
Toyota Chaser 1.8 115 л.с. 5 МКПП
Toyota Chaser 1.8 105 л.с. 5 МКПП
Toyota Chaser 2.0 Avante 135 л.с. 5 МКПП
Toyota Chaser 2.0 Avante 135 л.с. 4 АКПП
Toyota Chaser 2.0 Avante G 170 л.с. 4 АКПП
Toyota Chaser 2.0 Twin Turbo 210 л.с. 5 МКПП
Toyota Chaser 2.0 Twin Turbo 210 л.с. 4 АКПП
Toyota Chaser 2.4 D 85 л.с. 4 АКПП
Toyota Chaser 2.4 D 85 л.с. 5 МКПП
Toyota Chaser 2.4DT 94 л.с. 5 МКПП
Toyota Chaser 2.4DT 94 л.с. 4 АКПП
Toyota Chaser 2.5 Avante 180 л.с. 4 АКПП
Toyota Chaser 2.5 Twin Turbo 280 л.с. 4 АКПП
Toyota Chaser 3.0 Avante G 200 л.с. 4 АКПП
Toyota Cresta 1.8 105 л.с. 4 АКПП
Toyota Cresta 1.8 115 л.с. 4 АКПП
Toyota Cresta 1.8 115 л.с. 5 МКПП
Toyota Cresta 1.8 105 л.с. 5 МКПП
Toyota Cresta 2.0 135 л.с. 4 АКПП
Toyota Cresta 2.0 135 л.с. 5 МКПП
Toyota Cresta 2.0 170 л.с. 4 АКПП
Toyota Cresta 2.0 150 л.с. 4 АКПП
Toyota Cresta 2.0 150 л.с. 5 МКПП
Toyota Cresta 2.0 Twin Turbo 210 л.с. 4 АКПП
Toyota Cresta 2.0 Twin Turbo 210 л.с. 5 МКПП
Toyota Cresta 2.4D 85 л.с. 5 МКПП
Toyota Cresta 2.4DT 94 л.с. 4 АКПП
Toyota Cresta 2.5 180 л.с. 4 АКПП
Toyota Cresta 2.5 Twin Turbourbo 280 л.с. 4 АКПП
Toyota Cresta 3.0 200 л.с. 4 АКПП