Toyota Porte (NNP10) - 2004-2005

Toyota Porte 1.3 87 л.с. 4 АКПП
Toyota Porte 1.5 109 л.с. 4 АКПП
Toyota Porte 1.5 4WD 105 л.с. 4 АКПП