Toyota Voxy - 2007-наст.вр.

Toyota Voxy 2.0 143 л.с. 1 АКПП
Toyota Voxy 2.0 158 л.с. 1 АКПП
Toyota Voxy 2.0 155 л.с. 1 АКПП
Toyota Voxy 2.0 140 л.с. 1 АКПП
Toyota Voxy 2.0 4WD 158 л.с. 1 АКПП
Toyota Voxy 2.0 4WD 143 л.с. 1 АКПП