Volvo V90 - 1997-1998

Volvo V90 3.0 180 л.с. 5 МКПП 11 л./100 км.
Volvo V90 3.0 180 л.с. 4 АКПП 11.7 л./100 км.
Volvo V90 3.0 204 л.с. 4 АКПП 11.4 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (132kW) Comfort-Line 180 л.с. 5 МКПП 11 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (132kW) Comfort-Line 180 л.с. 4 АКПП 11.7 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (132kW) Exclusive-Line 180 л.с. 5 МКПП 11 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (132kW) Exclusive-Line 180 л.с. 4 АКПП 11.7 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (132kW) Limited Edition 180 л.с. 5 МКПП 11 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (132kW) Limited Edition 180 л.с. 4 АКПП 11.7 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (132kW) Luxury-Line 180 л.с. 5 МКПП 11 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (132kW) Luxury-Line 180 л.с. 4 АКПП 11.7 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (150kW) Comfort-Line 204 л.с. 4 АКПП 11.4 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (150kW) Exclusive-Line 204 л.с. 4 АКПП 11.4 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (150kW) Limited Edition 204 л.с. 4 АКПП 11.4 л./100 км.
Volvo V90 3.0 (150kW) Luxury-Line 204 л.с. 4 АКПП 11.4 л./100 км.